| Processen

Tæt samarbejde sikrer kvalitetsoversættelser

Hvis I har prøvet at sende en teknisk tekst ud til oversættelse hos et tilfældigt bureau, vil I sikkert vide, at det, man får retur, i langt de fleste tilfælde ikke er specielt brugbart. Det er nemlig vigtigt at have et fast og tæt samarbejde med én bestemt oversætter for at sikre den fornødne kvalitet i oversættelserne.

CAT-værktøjer - altid en del af oversættelsesprocessen

Moderne oversættelsesteknik indebærer altid brug af CAT-værktøjer som Trados, Wordfast, memoQ mv., der gemmer alle udførte oversættelser i forskellige databaser. Det betyder, at jo flere tekster man har oversat for den samme kunde, desto bedre mulighed har man for at ”slå op” i de oversættelser, som kunden selv har godkendt.

Fastlæggelse af terminologien

Når vi får en første opgave for en ny kunde, starter vi med at fastlægge terminologien. Det vil sige, at vi gennemgår teksten og plukker en række centrale termer og begreber ud. Oversættelsen af disse termer forelægges kunden til godkendelse, således at de vigtigste udtryk er på plads, allerede inden oversættelsen går i gang.

Herefter udarbejdes selve oversættelsen og fremsendes til kunden for korrektur og godkendelse. Det giver kunden mulighed for at melde tilbage, om der er ting han/hun ønsker udtrykt anderledes.

Disse ændringer indføres derefter i databasen over oversatte sætninger, sådan at vi fremover ved opslag i databasen kan oversætte termerne korrekt. Med tiden får vi altså større og større erfaring med den pågældende virksomheds særlige fagsprog.

Vores nuværende faste kunder betragter os nærmest som en slags eksterne medarbejdere – som blot ikke skal have løn, når der ikke er noget at lave!