| Priser

Prisen en oversættelse varierer og afhænger af mange faktorer

  • Antal ord/gentagelser/genbrug
  • Sprogkombination
  • Tekstens sværhedsgrad
  • Tidspres
  • Originalens format – f.eks. om originalteksten kun findes på papir eller i elektronisk format
  • Oversættelsens format – om der skal leveres ”ren tekst” til videre forarbejdning, eller der skal arbejdes i et specifikt format med bevaring af formateringskoder
  • Krav om særligt udstyr/software til løsning af opgaven

Derfor kan vi ikke på forhånd oplyse priser på opgaver, vi ikke har haft lejlighed til at kigge på. Men du er velkommen til at indhente et fast tilbud på en konkret oversættelsesopgave.

Kontakt os, så vender vi tilbage med et tilbud.